Havneleder – Arnold Aalmo
Telefon: 908 94 732
E-post: arnold(a)lodingenhavn.no

Styreleder – Jørn-Bjarne Johansen
Telefon: 905 81 929
E-post: jorn-bjarne.johansen(a)telenor.com

Av sikkerhetsmessige årsaker er @ byttet ut med (a)

Vakttelefon: 908 94 732